Home > Τεύχος 4 (Τόμος 13) > Διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
04
Μαρ
2021
Posted By :
Comments : Off

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει να κάνεις τα σωστά πράγματα, να πραγματοποιείς συνεχείς βελτιώσεις για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, να ενδιαφέρεσαι για την ικανοποίηση όλων, ληπτών και παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν σε δημόσιους και ιδιωτικούς υγειονομικούς οργανισμούς το διάστημα ∆εκεμβρίου 2017 έως και τον Ιανουάριο του 2018. Συνολικά στη μελέτη συμμετείχαν 155 επαγγελματίες υγείας οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 25 ερωτήσεις σχετικά με τις διαστάσεις της ποιότητας και τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν την ποιότητα των παρεχόμενων, προς τους λήπτες, υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με δομημένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 24.0.

Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες σε ποσοστό 75% με ανώτατες σπουδές (44,5%) κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών (45,2%). Οι συμμετέχοντες (86%) θεωρούν ως κριτήρια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας το συνδυασμό της κατάλληλης φροντίδας προς τον ασθενή η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα πλαίσιο διαρκούς αξιολόγησης, ελέγχου και βελτίωσης ακόμη και μετά το πέρας των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Επίσης η ικανοποίηση του επαγγελματία υγείας από τη σχέση του με τον χρήστη των υπηρεσιών σχετικά με την ποσότητα της πληροφόρησης που παρέχεται στον δεύτερο, καθώς και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (>80%) θεωρούνται ως χαρακτηριστικά της ποιότητας. Επιπλέον, η ενσυναίσθηση των επαγγελματιών υγείας (82%) και η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και την ποιότητα των διαδικασιών (68%) αποτελούν ποιοτικές παραμέτρους.

Συμπεράσματα: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας την ποιότητα της αλληλεπίδρασης με το χρήστη των υπηρεσιών υγείας, η ενσυναίσθηση, η εξατομικευμένη φροντίδα καθώς και η μακροχρόνια χρησιμότητα αποτελούν από τις σημαντικότερες ποιοτικές παραμέτρους των υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: ∆ιαστάσεις της ποιότητας, επαγγελματίες υγείας, ικανοποίηση, ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author