Home > Τεύχος 3 (Τόμος 10) > Διερεύνηση γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του νοσηλευτικού προσωπικού ογκολογικού νοσοκομείου, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων
17
Οκτ
2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: To 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου 300 εκατομμύρια άτομα, χρειάζονται παρηγορητική φροντίδα ή φροντίδα τελικού σταδίου κάθε έτος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την πρόληψη/αντιμετώπιση των ελκών πίεσης.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθούν οι γνώσεις, οι πρακτικές και οι στάσεις των νοσηλευτών ενός ογκολογικού νοσοκομείου στην Ελλάδα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη καταγραφής γνώσεων και στάσεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν νοσηλευτές και βοηθοί αυτών που εργάζονται σε Ογκολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Συνολικά, διανεμήθηκαν 150 ερωτηματολόγια και συλλέχθηκαν 115 (ποσοστό ανταπόκρισης 76,7%). Η μελέτη διήρκησε 6 μήνες (Ιούλιο 2016 – Δεκέμβριος 2016). Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS for Windows (version 21) statistical software.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 115 άτομα νοσηλευτές και βοηθοί, ηλικίας 41,6(±6,8) έτη. Η μέση προϋπηρεσία αυτών ήταν 17,1(±7,5) έτη. Από το σύνολο του δείγματος, 16 (13,9%) συμμετέχοντες ανέφεραν ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα που εργάζονται οργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κατακλίσεων. Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (99,1%) απάντησαν σωστά στον ορισμό των ελκών πίεσης. Μόνο 42,6% των ερωτηθέντων απάντησε σωστά αναφορικά με την ενδεδειγμένη θέση για την πρόληψη των κατακλίσεων, ενώ οι περισσότεροι απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν τους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη κατακλίσεων. Οι μισοί περίπου συμμετέχοντες (n=48) ανέφεραν ότι στο τμήμα που εργάζονται χρησιμοποιούν κλίμακα αξιολόγησης κατακλίσεων και 35 (72,9%) τη συμπλήρωναν μία φορά την ημέρα. Σε σύνολο 27 ερωτήσεων, οι σωστές απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους ήταν 20,9(±2,8) ή 77,7% με ελάχιστο 8 (29,6%) και μέγιστο 27 (100%) σωστές απαντήσεις.

Συμπεράσματα: Παρόλο που οι ογκολογικοί ασθενείς αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με κατακλίσεις, εντούτοις το νοσοκομείο δεν φάνηκε να εφαρμόζει συστηματικά σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων θα βοηθήσει την παροχή της βέλτιστης νοσηλευτικής φροντίδας.

Λέξεις – Κλειδιά: Αντιλήψεις, γνώσεις, έλκη πίεσης, νοσηλευτές, ογκολογικό νοσοκομείο, στάσεις

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author