Home > Τεύχος 3 (Τόμος 11) > Διερεύνηση γνώσεων και στάσεων του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με το πένθος και τα ταφικά έθιμα ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής
24
Σεπ
2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο θάνατος αποτελεί μια δυσάρεστη κατάσταση για όλους τους ανθρώπους. Λόγω της φύσης του επαγγέλματος του, το νοσηλευτικό προσωπικό καθημερινά έρχεται αντιμέτωπο με το θάνατο και το πένθος. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια ιδιαίτερη διαδικασία που γίνεται δυσκολότερη όταν ο νεκρός έχει διαφορετική πολιτισμική καταγωγή.

Σκοπός της μελέτης ήταν να καταγράψει τις γνώσεις και τις στάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με το πένθος και τα ταφικά έθιμα ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής. Επιπρόσθετα, η μελέτη στόχευε να ανιχνεύσει την πηγή προέλευσης των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας και το βαθμό πρόθεσής τους για εκμάθηση του διαφορετικού τρόπου έκφρασης του πένθους, αλλά και των ταφικών εθίμων σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη με δείγμα 181 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου η οποία πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία ευκολίας. Η έλλειψη σχετικού ερωτηματολόγιου, προσαρμοσμένου και κατάλληλου για τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού, οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου με βάση παρόμοιες διεθνείς μελέτες. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη με 30 συμμετέχοντες. Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 19.0.

Αποτελέσματα: Από τη μελέτη αναδείχτηκε ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των στάσεων και γνώσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με το πένθος και τα ταφικά έθιμα ανθρώπων διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής Οπότε, όσο υψηλότερη ήταν η γνώση που είχαν οι συμμετέχοντες τόσο θετικότερη ήταν και η στάση τους (p=0,020). Τα άτομα που εργάζονταν σε χώρο όπου υπήρχε συγκεκριμένο πρωτόκολλο περιποίησης νεκρού διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης είχαν θετικότερη στάση, συγκριτικά με τους συναδέλφους τους που εργάζονταν σε χώρο όπου δεν υπήρχε τέτοιο πρωτόκολλο (p=0,012). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες που είχαν διδαχθεί σε προπτυχιακό επίπεδο, τις διαδικασίες περιποίησης μετά τον θάνατο ασθενή διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής, είχαν σημαντικά περισσότερη γνώση και θετικότερη στάση, συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που δεν τις είχαν διδαχθεί (p=0,001). Τέλος, το 44,2% των συμμετεχόντων επιθυμούσαν «αρκετά/ πάρα πολύ» να εκπαιδευτούν σε θέματα φροντίδας και ταφικών εθίμων ανθρώπων διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής.

Συμπεράσματα: Η Ελλάδα είναι μια πολυπολιτισμική χώρα. Κρίνεται σκόπιμο οι σχολές υγείας να εντάξουν στον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό περισσότερα θέματα που να άπτονται σε θεματολογία σχετική με το θάνατο, έτσι ώστε οι επαγγελματίες υγείας να αποκτήσουν γνώσεις και να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν με σεβασμό, στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία, το δικαίωμα στον αξιοπρεπή θάνατο.

Λέξεις- Κλειδιά: Πένθος, Θρήνος, Ταφικά έθιμα, Νοσηλευτικό προσωπικό, Κουλτούρα.

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author