Home > Τεύχος 1 ( Τόμος 1) > Αξιολόγηση των αναγκών και της ικανοποίησης των αναπνευστικών ασθενών ΜΕΘ στην Ελλάδα από τους ίδιους και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό: περιγραφική μελέτη
14
Νοέ
2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανασκόπηση: Οι αναπνευστικοί ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) καθώς και οι συγγε- νείς τους αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτήν τη φάση καθώς και τις εξειδικευμένες ανάγκες που έχουν.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η προσέγγιση των αναγκών των αναπνευστικών ασθενών και η εκτίμηση της ικανοποίησης σχετικά με τη φροντίδα που τους δόθηκε στις Μ.Ε.Θ. σύμφωνα με τις απόψεις του προσω- πικού και των ασθενών.

Μέθοδος: Αναπτύχθηκε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους αναπνευστικούς αρρώστους και στους φροντιστές τους, στις Μ.Ε.Θ. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 72 ερωτήσεις που περιέγραφαν τις ακό- λουθες δέκα διαστάσεις των αναγκών των ασθενών: εξυπηρέτηση βασικών αναγκών, επικοινωνία με προσωπι- κό, ικανό προσωπικό από άποψη τεχνικής αντιμετώπισης των αναγκών τους, συνέχεια φροντίδας, δυνατότητα επικοινωνίας με συγγενικό-φιλικό περιβάλλον, διαπροσωπική σχέση ασθενή-προσωπικού, ηθική, ανακούφιση πόνου, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική θεραπεία.

Αποτελέσματα: Ο έλεγχος των Mann-Whitney έδειξε ότι υπήρχαν σημαντικά στατιστικές διαφορές μεταξύ ασθενών και προσωπικού στο 86% των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Σημαντικά στατιστικές διαφορές μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού βρέθηκαν στις 8 από τις 10 κατηγορίες αναγκών όπου οι ασθενείς εξέφρασαν περισσότερη ικανοποίηση από την παρεχόμενη στις Μ.Ε.Θ. φροντίδα σε σύγκριση με το προσω- πικό αυτών.

Συμπεράσμτα: οι επαγγελματίες υγείας και οι αναπνευστικοί άρρωστοι έχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας από τις Μ.Ε.Θ. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η ικανο- ποίηση του ασθενή αυξάνεται όταν ικανοποιούνται οι ανάγκες του. Συμπερασματικά, αυτή η μελέτη ελπίζουμε να δώσει ώθηση και κατευθύνσεις για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των αναπνευστικών ασθενών ως ένα βήμα για την παροχή ποιοτικής φροντίδας στις Μ.Ε.Θ.

Λέξεις – κλειδιά: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ικανοποίηση αρρώστου, ανάγκες του αρρώστου, ποιοτική φροντίδα, νοσηλευτική αναπνευστικών παθήσεων.

Όλο το Άρθρο ( Download PDF )

About the Author