Home > Τεύχος 4 (Τόμος 10) > Αξιολόγηση της προσήλωσης των ασθενών στη διαχείριση της Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
11
Δεκ
2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (ΠΑΝ) αποτελεί μια χρόνια νόσο που επηρεάζει την εκτέλεση καθημερινών λειτουργιών μειώνοντας την ποιότητα της ζωής των ασθενών, των οποίων η προσήλωση στις ιατρονοσηλευτικές οδηγίες δεν είναι απόλυτα δεδομένη.

Σκοπός: Η διερεύνηση της προσήλωσης και της στάσης των ασθενών με ΠΑΝ, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου.

Μεθοδολογία: Πρόκειται για μια συγχρονική μελέτη παρατήρησης (κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015), με δείγμα πληθυσμού 101 ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην αγγειοχειρουργική κλινική τριτοβάθμιου νοσοκομείου της Κρήτης. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσω δελτίου καταγραφής δεδομένων που κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της μελέτης μελετώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση της νόσου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Medication Adherence Self-Efficacy Scale (MASES-R). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM SPSS 20.0 με επίπεδο σημαντικότητας να ορίζεται το p<0,05.

Αποτελέσματα: Από τους 101 ασθενείς, οι 78 (77,2%) ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 69 (+13,5) έτη. O Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ήταν 29 (+5,2). Από τους 72 (71,3%) ασθενείς που ήταν καπνιστές προ νόσου, οι 41 (41,8%) συνέχισαν να καπνίζουν αγνοώντας τις συστάσεις. Μόνο το 15,8% είχε πλήρη επίγνωση (5/5 σωστές απαντήσεις) για τη νόσο τους. Το 52,5% των ασθενών δεν λάμβαναν οι ίδιοι τα φάρμακα. Το 70,4% είχαν διαλείπουσα χωλότητα στα πρώτα 50 μέτρα βαδίσματος. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο χρονικό διάστημα (έτη) που έπασχαν οι ασθενείς από σακχαρώδη διαβήτη και των κατηγοριών περιφερικής νευροπάθειας (p=0,038). Παρατηρήθηκε επίσης αρνητική συσχέτιση της ηλικίας των ασθενών σε σχέση με το βαθμό επίγνωσης της νόσου (Δ=-0,344, p<0,001 Somers’ d).

Συμπεράσματα: Η προσήλωση στις κατευθυντήριες οδηγίες αποκλίνει σημαντικά του επιθυμητού. Οι νοσηλευτές μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της νοσηρότητας των ασθενών με ΠΑΝ μέσω της συνεχιζόμενης και επαρκούς ενημέρωσης για τη νόσο, της τακτικής παρακολούθησης τους και της εστίασης στη βελτίωση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου, όπως είναι η μείωση του βάρους και του καπνίσματος.

Λέξεις κλειδιά: διαλείπουσα χωλότητα, κατευθυντήριες οδηγίες, περιφερική αρτηριακή νόσος, συμμόρφωση.

Όλο το Άρθρο (Download PDF)

About the Author